Vakdeskundigheid toepassen (K) oftewel: wat je voor je vak geleerd hebt, goed gebruiken. Deze competentie is een beroepsvoorbereidende competentie en die context bepaald over welke deskundigheid het gaat en hoe je dat kunt laten zien tijdens bijvoorbeeld je stage. Dus ga je werken in de zorg, dan zul je binnen die context je deskundigheid van dat vak toepassen.

Assistent dienstverlening en zorg

Gedrag waarmee je in de zorg dat kunt laten zien is dan als volgt omschreven bij het werkproces Maakt (werkruimtes) gebruiksklaar:

De assistent dienstverlening en zorg doet zijn werk nauwgezet volgens richtlijnen, gerichte instructies en in voorgeschreven volgorde.
Hij maakt daarbij gebruik van product- en materiaalkennis, de van toepassing zijnde technieken en werkmethoden. Hij gaat zorgvuldig om met materialen en gereedschappen en voorkomt verspilling van materialen.
Hij raadpleegt zijn leidinggevende of een ervaren collega als hij vragen heeft en laat zijn werk controleren.