Basisinformatie over het project

Titel van het project: SOS 4 Job

Titel van de oproep tot het indienen van projectvoorstellen: ERASMUS+ KA210-ADU Kleinschalige partnerschappen in het volwassenenonderwijs

Begunstigde: Ambitio College

Partner: Stichting Exe-leren (Nederland)

Geassocieerde partner: Essential Skills Program USA

Projectdoelstellingen:

  1. implementatie van online soft skills training
  2. bewustmaking van het belang van onderwijs op het gebied van soft skills
  3. aanbieden van innovatieve leermogelijkheden op het gebied van soft skills.

Algemene doelstelling is het implementeren van innovatieve online training op het gebied van de ontwikkeling van soft skills via het platform van Essential Skills Program. Het project beoogt een innovatieve mogelijkheid te bieden om te leren over zachte vaardigheden, die zal bijdragen aan het bewustzijn van het publiek en de doelgroepen over het belang van onderwijs op het gebied van zachte vaardigheden. Naast de online training in het Engels zullen werkboeken worden gemaakt in het Engels, Kroatisch en Nederlands, die zullen worden gebruikt om de voortgang van elke module te volgen. Op deze manier zullen de doelgroepen de toepassing van de geleerde kennis over elke vaardigheid oefenen en zullen zij ook hun digitale vaardigheden in een online omgeving gebruiken en versterken.

Na de implementatie van de online training zullen drie analyses van de uitgevoerde trainingen worden gemaakt, één voor elke doelgroep, over wat de situatie voordien was en wat deze nu is, d.w.z. wat is de vooruitgang en verbetering van de vaardigheden van de doelgroep en of zij hun potentieel hebben vergroot op basis van de vorm van zelfevaluatie en evaluatievragenlijst.

Met dit project zullen de betrokken partners de mogelijkheden en het aanbod van onderwijs voor volwassenen vergroten en het gemakkelijker maken om vaardigheden te verwerven die het verschil maken, ook al worden deze meestal verworven via niet-formeel en informeel leren.

Het langetermijndoel van het project is doelgroepen een trainingsprogramma aan te bieden in de top 10 van gevraagde zachte vaardigheden om mondig en concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt en bij te dragen aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en succes.

Doelgroepen van het project

a) werklozen en werkenden in loopbaanverandering

Via het project zullen werklozen zachte vaardigheden ontwikkelen (of verbeteren) en daardoor mondiger en concurrerender worden op de arbeidsmarkt voor het vinden van een baan, zowel voor voorbereidende acties bij het zoeken naar werk (sollicitatiegesprek) als op het moment van indiensttreding.

Werknemers die van loopbaan veranderen, zullen hun persoonlijke competenties versterken, bestaande vaardigheden aanvullen en beter opgeleid en voorbereid zijn op een nieuwe werkplek.

b) volwassenen in het proces van volwasseneneducatie aan het Ambitio College en Exe-leren.

Volwassenen in het volwassenenonderwijs zullen zich door deelname aan de opleiding versterken voor hun toekomstige werk en in zachte vaardigheden.

c) docenten in het volwassenenonderwijs

Docenten in het volwassenenonderwijs zullen hun zachte vaardigheden versterken voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang in hun primaire baan, alsook voor een meer innovatieve aanpak van het onderwijsproces in het volwassenenonderwijs die de toepassing van zachte vaardigheden zoals motivatie, creativiteit, omgaan met stressvolle situaties of falen, kritisch denken en aanpassingsvermogen zodanig ontwikkelt en aanmoedigt dat zij elementen van zachte vaardigheden in hun onderwijsproces introduceren door middel van probleemsituaties.

Uitvoeringsperiode van het project: 17 maanden, van 1 december 2022 tot 30 april 2024.

Meer weten?

Laat hieronder je gegevens achter en wat je interesse heeft. Je ontvangt snel een bericht van ons

.